نوشته‌ها

ژنراتور آلتراسونیکآتین ماشین پارسیان

ژنراتور آلتراسونیک

/
ژنراتور آلتراسونیک وظیفه افزایش فرکانس و ولتاژ برق شهری به میزان مورد نیاز برای به ارتعاش درآوردن ترانسدوسر آلتراسونیک را دارد.